Persbericht RKD 2008

Op 11 december 2008 is in Museum Beelden aan Zee in Den Haag de tentoonstelling ‘Atelier Carasso’ geopend waarin de collectie kleinplastiek uit het atelier van de Italiaans-Nederlandse beeldhouwer Federico (‘Fred’) Antonio Carasso (1899-1969) voor het eerst aan het publiek wordt getoond (zie http://www.beeldenaanzee.nl/). Deze tentoonstelling ‘Atelier Carasso’ memoreert het langdurige bruikleen van de Stichting Federico Antonio Carasso aan het Museum Beelden aan Zee. Dezelfde dag is aan het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag het archief van Fred Carasso door de Stichting Federico Antonio Carasso geschonken. Het archief van Carasso is zeer rijk en divers van aard: het bevat correspondentie, agenda’s, persoonlijke stukken, toeristische brochures, foto’s, catalogi van tentoonstellingen waaraan Carasso deelnam, ontwerptekeningen, manuscripten, documentatie etcetera. Het archief telt ongeveer 5 strekkende meter en is vanaf het voorjaar van 2009 door het publiek in te zien op de studiezaal van het RKD. Het archief is geïnventariseerd door de kleindochter van Federico Carasso, Deirdre E.M. Carasso, kunsthistorica en archivaris, nu werkzaam als directeur van het Stedellijk Museum Schiedam. Het archief Carasso vormt een belangrijke versterking van de al bij het RKD aanwezige archieven van beeldhouwers (o.a. van Jaap Kaas, Jan Bronner, Mari Andriessen, Charlotte van Pallandt) en organisaties voor beeldhouwers (Nederlandse Kring van Beeldhouwers). De nalatenschap van de beeldhouwer Federico Antonio Carasso bestaat verder nog uit een verzameling tekeningen, beelden, en boeken. De beelden zijn verspreid onder particulieren, musea en familieleden; de boeken zijn in langdurig in bruikleen gegeven aan Museum Beelden aan Zee (geïnventariseerd).