Biografische gegevens

(Opgenomen zijn de meeste tentoonstellingen en opdrachten, Carasso’s artikelen in vaktijdschriften en enkele persoonlijke gegevens. Het begrip “deelname aan tentoonstelling” dient in ruime zin te worden opgevat. In een aantal gevallen was de kunstenaar buiten zijn weten vertegenwoordigd met werk uit openbaar kunstbezit; dit was bijvoorbeeld het geval bij de internationale penningtentoonstellingen)

1899
Wordt 2 juni 1899 te Carignano (provincie Turijn) geboren

1913-1916/1917
Arbeider bij de Fiat-fabrieken

1916/1917-1920/1921
Militaire dienst

1921-1922
Medewerker (o.m. als tekenaar) aan het te Turijn verschijnende dagblad “I’Ordine Nuovo”

1922-1928
“Sculpteur des meubles” te Parijs

1928
Vestiging in België. “Sculpteur des meubies” te Mechelen. Woont te Mechelen en Brussel

1930
Publicatie van “Jeu de massacre”. Les Editions Socialistes te Brussel (onder pseudoniem Fred Deltor, inleiding Henri Barbusse)

1933
Tentoonstelling in Kunstzaal Atrium te Brussel (onder pseudoniem Fred Deltor, samen met James Ensor)

Komst naar Nederland. Werkt voor de N.V. Michels als ontwerper van etalagefiguren. Daarnaast vervaardigt Carasso decoraties in stuc en hout voor amsterdamse café’s en restaurants

1935
Lid van de Nederlandsche Kring van Beeldhouwers

1938
Tentoonstelling in Galerie Robert te Amsterdam (samen met Jan Ponstijn)

Deelname aan tentoonstelling van de Onafhankelijken, Stedelijk Museum te Amsterdam

Deelname aan tentoonstelling ten bate van joodse vluchtelingen, gebouw Westeinde 24 te Amsterdam

Deelname aan tentoonstelling “Kleurenpracht”, Vondelpark te Amsterdam

1940
Tentoonstelling in toonkamers De Witte Vaas te Hilversum

Tentoonstelling bij meubelfabriek Makkink en Van Eldik te Zutphen (samen met J. van Schaik-Hartman)

Deelname aan tentoonstelling “Beeldhouwwerken en beeldhouwerstekeningen”, Genootschap Kunstliefde te Utrecht

1941
Tuinbeeld “Flora”, Beatrixpark te Amsterdam (wegens opheffing van het park opgeslagen; wordt elders weer opgericht)

Tentoonstelling in de Rotterdamsche Kunstkring te Rotterdam (samen met Luigi de Lerma, Otto van Rees, Cuno van de Steene)

Deelname aan tentoonstelling van de Hollandsche Kunstenaarskring, Stedelijk Museum te Amsterdam

Deelname aan tentoonstelling van de Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum te Amsterdam

1943
Illustraties bij “Dies Noctesque” door W. Gs. Hellinga, Meyer te Wormerveer (ill. uitg.)

1945
Deelname aan tentoonstelling “Moderne holländische Kunst, 1885-1945”, Kunsthalle te Bazel

Deelname aan tentoonstelling “Kunst in vrijheid”, Rijksmuseum te Amsterdam

1946
Deelname aan tentoonstelling “Art hollandais moderne depuis Vincent van Gogh” (1885-1945), Musée Cantonnai des Beaux Arts te Lausanne

Deelname aan tentoonstelling “Nykyaikaista hollantilaista taidetta, 1885-1945”, Ateneumin Taide Kokoelmat te Helsinki Deelname aan “Prijsvraag Renesse, tentoonstelling van ontwerpen voor monumenten”, Stedelijk Museum te Amsterdam

Medewerking aan publicatie “Acht grafische tekeningen”, Eenhoornpers te Breda (samen met Paul Citroen, Dick Elffers, Petra, W. J. Rozendaal, Salim, Jan Sluyters en Weihs)

Publicatie van “Een Etruriër onder de Bataven”, in: Kroniek van Kunst en Kultuur, 1946, blz. 43-45 (over Massimo Campigli)

Organiseert een tentoonstelling over het italiaanse partizanenverzet, ijssalon Gamba te Amsterdam (opening door Jan Romein)

Redigeert van juli 1946 tot en met maart 1947 het maandblad Voce ltaliana, organo degli italiani in Olanda a cura del C.R.I.

1947
Prometheusbeeld, Olympisch Stadion te Amsterdam

Herinneringsplaquette Theo Thijssen, Theo Thijssenschool te Amsterdam

Herinneringsplaquette S. R. de Miranda, Mirandabad te Amsterdam

Tentoonstelling bij de familie Sluiter te Groningen

Publicatie van “Inleiding bij het werk van Marino Marini”, in: Apollo, 1947, blz. 422-431

1948
Publicatie van “Italiaanse plastiek”, in: Kroniek van Kunst en Kultuur, 1948, blz. 33-40

1949
Tuinbeeld in De Keukenhof te Lisse (thans in bezit van familie Van Waveren) Herinneringsplaquette Gerrit van der Veen, Zomerdijkstraat te Amsterdam

Deelname aan internationale beeldententoonstelling, park Sonsbeek te Arnhem

Deelname aan tentoonstelling van de Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Van Abbe-Museum te Eindhoven

Vertegenwoordigd op tentoonstelling “Kunstwerken sedert de bevrijding aangekocht door de gemeente Amsterdam”, Stedelijk Museum te Amsterdam

Publicatie van “Wandeling op Sonsbeek 1949”, in: Forum, maandblad voor architectuur en gebonden kunsten, 1948, blz. 332-340

Publicatie van “Een vergeten meester”, in: Kroniek van Kunst en Kultuur, 1949, blz. 132-134 (over Goro di Gregorio, beeldhouwer van de Sint Cerboniussarcofaag in het baptisterium van de Dom te Parma)

1950
Verzetsmonument N.V. Philips te Eindhoven

Costuums voor het ballet “Alles om een mantel” (balletgroep “Recital”, choreografie Sonia Gaskell)

Deelname aan tentoonstelling “Beeldhouwkunst, 1900-1950”, park Middelheim te Antwerpen

Deelname aan tentoonstelling van de Nederlandsche Kring van Beeldhouwers, Stedelijk Museum De Lakenhal te Leien

1951
Verzetsmonument te Dreumel

Deelname aan tentoonstelling “Niederländische Maler und Graphiker des 20sten Jahrhundert”, Museum am Ostwalle te Dortmund

Deelname aan tentoonstelling “Nederlandse beeldhouwkunst”, Gemeentemuseum te ‘s-Gravenhage

Deelname aan tentoonstelling “Contour onzer beeldende kunsten”, Museum Het Prinsenhof te Delft.

Deelname aan “Expositie Frederiksplein”, Frederiksplein te Amsterdam

Deelname aan tentoonstelling “Fraaier Apeldoorn”, Museum voor Kunst en Historie te Apeidoorn

1952
Penning t.g.v. opening Amsterdam-Rijnkanaal (na prijsvraag)

Derde in tweede ronde van de prijsvraag voor het nationaal monument voor koopvaardij; zijn ontwerp “De Boeg” wordt voor uitvoering aangewezen met de mededeling dat het offer der in de oorlog gevallen zeelieden benadrukt zal moeten worden door een beeldengroep

Deelname aan tentoonstelling “Nederlandse beeldhouwers”, Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, Museum voor Schone Kunsten te Luik

Deelname aan internationale beeldententoonstelling, park Sonsbeek te Arnhem

1953
Zonnewijzer N.V. Philips te Eindhoven

Tentoonstelling in de Rotterdamse Kunstkring te Rotterdam

Deelname aan “Mostra internazionale delia medaglia contemporanea”, Palazzo Venezia te Rome

Deelname aan tentoonstelling “Kunstenaars helpen”, De Noordelijke Kunsthof te Appingedarn (t.b.v. het Nationaal Rampenfonds)

Publicatie van “De Knuppel in het hoenderhok”, in: Kroniek van Kunst en Kultuur, 1953, blz. 147-153

1954
Verzetsmonument ter nagedachtenis van Jan de Rooy, Sprang-Capelle

1955
Beeld “Engel des doods”, aula Nieuwe Oosterbegraafplaats te Amsterdam

Jubiieumpenning Technische Hogeschool te Delft

Tentoonstelling “Beeldhouwers tekenen”, De Zuiderkring te Breda (samen met Gerrit Bolhuis, Cor Hund en Hubert van Lith)

Deelname aan “Exhibition of european medals, 1930-1955”, Royal Society of Arts te Londen

Deelname aan tentoonstelling “Modern medaljkonst”, Kungl. Myntkabinettet te Stockholm

Deelname aan internationale beeldententoonstelling, park Sonsbeek te Arnhem Deelname aan “Nationale tentoonstelling 5 mei”, Stedelijk Museum te Amsterdam Deelname aan tentoonstelling “Beeld en gobelin”, Openbare U.L.O.-school Provinciale Weg te Zaandam

1956
Jubiieumpenning N.V. Blaauwhoed

Deelname aan tentoonstelling in Pulchri Studio te ‘s-Gravenhage (als gastbeeldhouwer)

Deelname aan “Exposition internationale de sculpture contemporaine”, Musee Rodin te Parijs

Deelname aan tentoonstelling “Hedendaagse penningkunst”, Rotterdamsche Kunststichting te Rotterdam

Benoeming tot hoogleraar aan de Jan van Eyck Academie te Maastricht; Carasso blijft tot in 1969, aan deze instelling verbonden

1957
Monument voor de gevallenen te Willemstad (N.A.)

Onthulling boeggedeelte van het nationaal monument voor de koopvaardij te Rotterdam

Jubileumbeeld N.V. De Spar

Penning N.V. Watertransportmij. RijnKennemerland

Tentoonstelling in het Curaçao’s Museum te Willemstad (N.A.)

Deelname aan prijsvraag en tentoonstelling “Premio internazionale di Scultura, cittá di Carrara”, Carrara

Deelname aan “Exposition internationale des médailleurs contemporains, Musée Monétaire te Parijs

Deelname aan tentoonstelling “Nederlandse beeldhouwkunst ’57’, Museum Boymans te Rotterdam (Carasso schrijft inleiding tot catalogus)

Deelname aan tentoonstelling “Beitel en palet, 150 jaar Genootschap Kunstliefde” Centraal Museum te Utrecht

Geluidsband met enkele persoonlijke opmerkingen over hedendaagse kunst, Stedelijk Museum te Amsterdam

1958
Penning Deltaplan (opdracht Vereniging voor Penningkunst)

Penning Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Opdracht tot de beeldengroep bij het nationaal monument voor de koopvaardij te Rotterdam

Tentoonstelling bij Genootschap Kunstliefde te Utrecht

Deelname aan internationale beeldententoonstelling, park Sonsbeek te Arnhem (Carasso houdt als lid van de jury openingsrede)

Deelname aan tentoonstelling “Kunst na 1850 tot heden”, Centraal Museum te Utrecht

1959
Monument “Groei”, N.V. Fijnhouthandel te Amsterdam

Demonstratiepaneel voor tropische houtsoorten, N.V. Fijnhouthandel te Amsterdam

Penning der Faculteit der Geneeskunde der Rijksuniversiteit te Utrecht

Deelname aan “Zeitgenössische Medaillen”, Oberes Belvedere te Wenen

Deelname aan “Niederländische Bildhauer der Gegenwart”, Staatsgalerie te Stuttgart, 1959

Deelname aan tentoonstelling “Hedendaagse penningkunst”, Het Sterckshof te Deurne/Antwerpen

Deelname aan tentoonstelling “Plastiek en behang”, vestigingen Rath & Doodeheefver, o.m. te Amsterdam

1960
Monument op het Bolwerk te Gouda

Deelname aan tentoonstelling “Nederlandse beeldhouwkunst”, Hortus Botanicus te Leiden

1961
Deelname aan “Esposizione internazionale della medaglia contemporanea”, Palazzo Braschi te Rome

Vertegenwoordigd op “Keuze uit tien jaar aanwinsten”, Centraal Museum te Utrecht

1962
Houten caryatide “De vrouw van Loth”, hoofdkwartier N.V. Koninklijke Zout te Hengelo

Publicatie van “Vormen worden bepaald door levensbeschouwing”, in: Katholiek Bouwblad, 1962, blz. 468, 469 (n.a.v. door de redactie aan een aantal mensen gestelde vragen over de relatie beeldende kunst en architectuur)

1963
Tentoonstelling bij Kunsthandel M. L. de Boer te Amsterdam

Tentoonstelling in Galerie De Reiger te Utrecht (samen met Charlotte van Pallandt)

Deelname aan tentoonstelling “Hedendaagse penningkunst uit drie en dertig landen”, Gemeentemuseum te ‘s-Gravenhage

Deelname aan tentoonstelling “Beeldhouwkunst 1813-1963 in Nederland”, Gemeentemuseum te Arnhem

1964
Fontein op de binnenplaats van het ministerie van landbouw te ‘s-Gravenhage (na prijsvraag)

Penning kersttournooi te Amsterdam

1965
Plaatsing beeldengroep bij nationaal monument voor de koopvaardij te Rotterdam

Penning Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging

1966
Deuren “Evoluon” te Eindhoven

Plaquette ter gelegenheid van de opening van het “Evoluon” te Eindhoven

Deelname aan “Exposition internationale de la médaille contemporaine”, Musée Numismatique te Athene (franse ondertitel tentoonstelling)

Deelname aan internationale beeldententoonstelling, park Sonsbeek te Arnhem

Deelname aan tentoonstelling “Kunstenaars van nu, XX”, Bols taveerne te Amsterdam (tentoonstelling gebaseerd op de persoonlijke voorkeur van de criticus Hans Redeker)

1967
Uitgave penning “Leda” (1955) door de Vereniging voor Penningkunst

Deelname aan “Exposition internationale de la medaille actuelle”, Hótel de la Monnaie te Parijs

Deelname aan tentoonstelling “Beeldhouwwerken van kunstenaars ouder dan 60 jaar”, kasteel De Zwaluwenberg te Oldenbroek

1968
Jubileumpenning N.V. Lips te Drunen

Deelname aan tentoonstelling “Beelden in De Bilt, III”, park Jagtlust te Bilthoven

1969
Jubileumpenning K.L.M.

Tentoonstelling in Galerie De Reiger te Utrecht

Deelname aan tentoonstelling “Mezim národní vy stava soucasné medaile”, Belvedere te Praag (in 1970 naar Siovenská Národná Galeria te Brno)

Deelname aan tentoonstelling “Nederlandse beeldhouwkunst ’64/’69”, Centraal Museum te Utrecht

Deelname aan tentoonstelling “Vorm van leven”, Singer Museum, Laren (N.H.)

Vertegenwoordigd op tentoonstelling “Moderne italiaanse kunst in nederlands partikulier en museaal bezit”, De Hallen (Frans Halsmuseum) te Haarlem

(posthuum) Overlijdt 7 september te Amsterdam

1970
Tentoonstelling in het Provinciaal Museum van Drenthe te Assen

1971
Tentoonstelling bij Kunsthandel M. L. de Boer te Amsterdam

1971-1972
Tentoonstelling in De Zonnewijzer te Eindhoven, het Limburgs Museum te Maastricht en de Gemeentelijke Galerie Aemstelle te Amstelveen