Inventaris archief RKD

Inventaris van het archief van Federico Antonio Carasso (1899-1969)

Deirdre Carasso - 1 november 2003

Inleiding

De nalatenschap van de beeldhouwer Federico Antonio Carasso bestaat uit een verzameling tekeningen, beelden, boeken en zijn persoonlijk archief. De tekeningen zijn in 2002 in langdurig bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum in Amsterdam (op dit moment nog niet geïnventariseerd), de beelden zijn verspreid onder particulieren, musea en familieleden, en de boeken zijn langdurig in bruikleen gegeven aan Museum Beelden aan Zee in Scheveningen (geïnventariseerd). Onderstaande inventaris beschrijft het archief van Carasso. Het archief van Carasso is zeer rijk en divers van aard: het bevat correspondentie, agenda’s, persoonlijke stukken, toeristische brochures, foto’s, catalogi van tentoonstellingen waaraan Carasso deelnam, ontwerptekeningen, manuscripten, documentatie etcetera. Het archief telt ongeveer 5 strekkende meter. Aanwijzingen voor gebruik Beperkingen op de openbaarheid Er zijn geen beperkingen op de openbaarheid.

1

Algemeen

1.1

Correspondentie

1.2

Agenda’s

.

 

2

Particulier

2.1

Persoonlijke stukken

2.2

Financiën

.

 

3

Openbaar leven

3.1

Opdrachten

3.2

Tentoonstellingen

3.3

Overige werken

3.4

Schetsen

3.5

Foto’s

3.6

Inventaris

3.7

Publicaties, manuscripten en aantekeningen

3.8

Lidmaatschappen

3.8.1

Voce Italiana

3.8.2

N.K.B.

3.8.3

Overige lidmaatschappen

3.9

Jan van Eyck Academie

3.10

Overige stukken

.

 

4

Documentatie

4.1

Documentatie over Carasso

4.2

Documentatie verzameld door Carasso

.

 

Bijlagen

 

Bijlage 1:

alfabetische inhoudsopgave correspondentie

1.

ALGEMEEN

1.1

Correspondentie

1.

Ingekomen brieven en ansichtkaarten, 1941-1968 en ongedateerd. 1 pak

 

N.B. alfabetisch geordend, met inhoudsopgave. Zie hiervoor bijlage I

 

N.B. Voor overige correspondentie zie inv.nr. 2 en de rubrieken 2.1, 2.2, 2.5-2.6, 3.1-3.3, 3.8, 3.10

2.

Ingekomen ansichtkaarten. 2 pakken

 

N.B. niet geordend

3.

Ingekomen uitnodigingen voor openingen van tentoonstellingen. 1 pak

 

N.B. niet geordend

  
  

1.2

Agenda’s

4.

Agenda’s, 1955-1957, 1959-1969. 1 omslag

  
  
  
  

2.

PARTICULIER

  

2.1

Persoonlijke stukken

5.

Paspoorten, 1922, 1928, 1941, 1964. 1 omslag

6.

Stukken betreffende de echtscheiding van Carasso en André Marguerite Guaquelin, 1933-1935. 1 omslag

7.

Verklaring van de gemeente Turijn dat Carasso niet als gehuwd is geregistreerd, 1940. 1 stuk

8.

Bewijzen van goed gedrag, 1946, 1955. 1 omslag

9.

Stukken betreffende het Centre d’Action et de Défense des Immigrés, 1947. 1 omslag

10.

Internationaal bewijs van inenting, 1955. 1 stuk

11.

Stukken betreffende de onderscheiding van Carasso als Cavaliere in de orde “Al Merito della Republica Italiana”, 1957. 1 omslag

12.

Stukken betreffende de onderscheiding van Carasso tot Officer in de orde van Oranje-Nassau, 1966. 1 omslag

13.

Stukken betreffende de toelating van Carasso tot Nederland in 1934, verzameld door D.G. Carasso, 1972, 1981, 1983. 1 omslag

14.

Stukken betreffende het verblijf van Carasso in Frankrijk en België, verzameld door D.G. Carasso, 1973-1974, 1983-1985. 1 omslag

15.

Kopieen van stukken betreffende Carasso uit Italiaanse archieven in de periode 1927-1930, 1933-1937, 1940, verzameld door D.G. Carasso, 1992. 1 omslag

16.

Stukken betreffende de vernoeming van een straat naar Carasso in zijn geboortedorp Carignano, 1999. 1 omslag

17.

Adresboekjes, ongedateerd [jaren twintig, jaren vijftig]. 1 omslag

18.

Briefpapier, ongedateerd. 1 omslag

19.

Speldje van de FNV, ongedateerd. 1 stuk

  

2.2

Financiën

20-24

Stukken betreffende financiën, 1930-2002. 5 omslagen

 

N.B. Mede aan de hand van deze financiële gegevens kan o.a. het oeuvre van Carasso gereconstrueerd worden. In deze inventarisnummers bevinden zich namelijk o.a. rekeningen van galeries, aankopen, bronsgieterijen etcetera. Zie hiervoor ook inv.nrs. 25-27 en rubriek 3.2.

25.

Aantekeningen over verkoop van en uitgaven ten behoeve van werken van Carasso, 1941-1956. 1 stuk

  
  

2.3

Reizen

28-30

Stukken, merendeels toeristische brochures, betreffende verschillende landen, 1936, 1937-1940, 1947, 1952, 1954-1955, 4 pakken

31

Lijst met reizen gemaakt door M. Carasso-Lammers in de jaren 1954-1982, ten dele samen met Carasso, ongedateerd [1982]. 1 stuk

32

Stickers en visite-kaartjes van hotels, ongedateerd. 1 omslag

  
  

2.4

Foto’s

33

Foto’s, 1899-1969. 1 pak

34

Foto’s van de periode in Libië, 1919-1920. 1 omslag

  
  

2.5

Overlijden

35

Familieberichten, 1962-1963, 1969, 1975, 1995. 1 omslag

36.

Stukken betreffende het overlijden van Carasso, 1969. 1 omslag

  
  

2.6

Overig

37

Stukken betreffende een geschilderd portret van Carasso door Meijer Bleekrode, 1984 en ongedateerd. 1 omslag

38

Stukken betreffende de Stichting Federico Carasso, 1997. 1 stuk

39

Biografische gegevens, verzameld door D.G. Carasso, ongedateerd. 1 omslag

  
  

3

OPENBAAR LEVEN

3.1

Opdrachten

 

N.B. Geordend op datering van de stukken.

38-65

Stukken betreffende beeldhouwwerken in opdracht gemaakt, 1941-2003 en ongedateerd. 3 stukken, 3 pakken en 21 omslagen

38

“Flora”, Amsterdam 1941, 1971, 1973. 1 omslag

39

Oorlogsmonument, Dremmel, 1946-1951 en ongedateerd. 1 omslag

40

Oorlogsmonument voor Jan de Rooy, Sprang-Capelle, 1946-1950, 1952-1954 en ongedateerd. 1 omslag

65

Aantekeningen over opdrachten van de gemeente Amsterdam aan Carasso in de periode 1940-1943, door D.E.M. Carasso geëxtraheerd in het archief van de afdeling Kunstzaken van de gemeente Amsterdam, 1997. 1 omslag.

  
  

3.2

Tentoonstellingen

 

N.B. Geordend naar het jaar waarin de tentoonstelling plaatsvond.

 

N.B. het is mogelijk dat er zich ook stukken over tentoonstellingen bevinden in de inv.nrs. 1 en rubriek 2.2. Foto’s van tentoonstellingen kunnen zich bevinden in de inv.nrs. 173-181.

66-162

Stukken betreffende tentoonstellingen, 1933, 1938, 1946, 1951-1963, 1966-1976, 1978-1980, 1982-1983, 1985-1986, 1988-1989, 1994, 1996, 1999 en ongedateerd. 45 stukken en 49 omslagen

 

N.B. Carasso weigert deelname

159.2000

Stedelijk Museum, Zwolle, “Mens in beeld” (groepstentoonstelling), 2000. 1 omslag

  
  

3.3

Overige werken

163

Stukken betreffende beelden aangeboden op veilingen, 1975-1980, 1981, 1984-1985, 1992, 1993, 1997, 2000-2001, 2003 en ongedateerd. 1 omslag

 

N.B. Deze gegevens zijn niet volledig.

164

Stukken betreffende beelden in bezit van musea en (andere) overheidsinstellingen, 1985, 1990, 1993 en ongedateerd. 1 omslag

 

N.B. Deze gegevens zijn niet volledig.

165

Stukken betreffende beelden in bezit van particulieren, 1979, 1990, 1993, 1995 en ongedateerd. 1 omslag

 

N.B. Deze gegevens zijn niet volledig.

166

Stukken betreffende Jeu de Massacre, ongedateerd [ jaren 1930]. 1 omslag

  
  

3.4

Schetsen

 

N.B. de verzameling tekeningen en schetsen bevindt zich in langdurig bruikleen bij het Rijksmuseum. De schetsen opgenomen in het archief zijn reproducties, fotokopieën van schetsen en “krabbels”.

167

Reisschetsen van Carasso van Sardinië, afgebeeld bij artikelen over dit land in De Tijd, 1953. 1 omslag

168

Fotokopieën van tekeningen uit een schetsboek van Carasso uit de periode 1913-1919 in het bezit van Federico Formica, 1988. 1 omslag

169

Fotokopie van de omslag die Carasso tekende voor de Kroniek van Kunst en Kultuur, 5e jrg., nrs. 4 en 5,

 

1940, ongedateerd. 1 stuk

170

Kerstkaarten gemaakt door Carasso, ongedateerd. 1 omslag

171

Losse schetsen van Carasso, ongedateerd. 1 omslag

172

Fotokopieën van tekeningen van Carasso voor Ordine Nuovo in 1922, ongedateerd. 1 omslag

  
  

3.5

Foto’s

 

N.B. Voor foto’s van opdrachten en tentoonstellingen zie ook de rubrieken 3.1 en 3.2.

173-181

Foto-albums van beelden en vernissages, 1937-1966, 1969, 1978, 1980, 1983 en ongedateerd. 9 banden

 

N.B. foto’s van de opening van de tentoonstelling bij Galerie Robert (1938) en de tentoonstelling in het Stedelijk Museum (1941).

174

1938-1939, 1943-1950. 1 band

 

N.B. foto’s van o.a. de tentoonstelling over surrealisten bij Galerie Robert (1938), van een modeltekensessie in 1939, van wandschilderingen, het oorlogsmonument Prometheus, de gedenktekens van Theo Thijssen en De Miranda, de oorlogsmonumenten te Dreumel en Eindhoven.

175

1949-1952. 1 band

 

N.B. foto’s van o.a. het beeld voor de Keukenhof, het beoordelen van de beelden voor de Keukenhof-prijsvraag, van de tentoonstelling in de Kunstkring te Rotterdam (1953), de medaille voor het Amsterdam Rijnkanaal, het feest in de Zomerdijkstraat en van model Truus.

177

1950, 1955, 1959, 1964. 1 band

 

N.B. foto’s van o.a. de expositie in de galerij van het Paleis voor de Volksvlijt (1952), het oorlogsmomument De Rooy, het oorlogsmonument te Curacao, het monument op de Oosterbegraafplaats, het monument voor Lips en de fontein voor het Ministerie van Landbouw en Visserij.

 

N.B. foto’s van o.a. de tentoonstelling in Kunstliefde te Utrecht (1958), Sonsbeek ’58 (1958), de tentoonstelling van Van Pallandt in de Academie te Amsterdam (1960) en de tentoonstelling bij Kunsthandel de Boer (1963).

 

N.B. foto’s van o.a. de benoeming tot officier in de orde van Oranje Nassau, het afscheid aan de Jan van Eijck Academie, en de deuren van het Evoluon.

 

N.B. foto’s van o.a. de openingen van tentoonstellingen in de Zonnehof te Amersfoort (1978), de Reehorst te Eede (1980), de Markiezenhof te Bergen op Zoom (1983).

182

Foto’s van het atelier, 1969, 1989, 2002 en ongedateerd [jaren 1980]. 1 omslag (o.a. foto-album 8b in de stapel)

183

Foto’s van penningen, ongedateerd. 1 omslag

184

Foto’s van overige beeldhouwwerken, ongedateerd. 3 pakken

 

N.B. Ongeordend.

 

N.B. Met uitzondering van foto’s van beeldhouwwerken en opdrachten en van tentoonstellingen.

185

Foto’s van tekeningen en gouaches, ongedateerd. 1 omslag

186

Dia’s van schilderijen, ongedateerd. 1 omslag

187

Dia’s, negatieven en contactafdrukken van overige werken, ongedateerd. 2 pakken

 

N.B. Ongeordend

188

Twee negatieven op houten blokken, ongedateerd. 1 omslag

  
  

3.6

Inventaris

189

Inventaris van beelden, opgesteld door V.F. Carasso en M. Carasso-Kok, 2001. 1 pak

190

Inventaris van beelden, opgesteld door D.G. Carasso, ongedateerd. 1 pak

  
  

3.7

Publicaties, manuscripten en aantekeningen

191

Manuscripten en aantekeningen, 1946-1947, 1949-1951, 1953, 1957, 1961, 1966 en ongedateerd. 1 pak

192-209

“Dagboeken”, 1951-1969. 17 delen

192

“Realisme”; “Quelques remarques sur l’art abstrait”; diverse aantekeningen. 1951-1952

193

“Que viene el Coco” (voici que vient le croquemitaine). Debat sur le realisme socialiste”; “No hay quien nos desate? Un heros”; “Le sommeil de la raison fait naître des monstres”; “L’idée de l’art s’est à nouveau souillée à l’idée d’uilité”, “Peinture plat, ou platitudes sur la peinture?”, “Le pompiér conduit le bal”; “Le goupillon et la liberté”, “les pieds dans le plat, ou Ossip Zadkine”; “Les petits navires qui naviguent pas …”. 1952

210

Catalogus van de tentoonstelling Mostra’54, een tentoonstelling over moderne Italiaanse sculptuur, in de Rotterdamsche Kunstkring, met een inleiding van F. Carasso, 1954. 1 stuk

211

Aantekeningen over diverse onderwerpen, ongedateerd. 1 pak

  
  

3.8

Lidmaatschappen

3.8.1

Voce Italiana

  

212

Stukken betreffende Voce Italiana. Organo degli Italiani in Olanda, 1946-1947. 1 pak

 

N.B. Carasso was redacteur van dit tijdschrift

213

Voce Italiana, 1946-1947. 1 pak

214

Ontwerpen voor illustraties in Voce Italiana, ongedateerd [1946]. 1 omslag

  
  

3.8.2

Nederlandse Kring van Beeldhouwers

  

215

Statuten van de N.K.B., 1932. 1 stuk

216

Stukken betreffende de N.K.B., verzameld door D.G. Carasso, 1935-1961. 1 pak

217

Lidmaatschapskaarten van de N.K.B., 1940, 1946, 1947, 1967. 1 omslag

218

Ledenlijsten van de N.K.B., 1945-1946, 1961, 1965, 1969. 1 omslag.

219

Verklaring van de N.K.B. dat Carasso zich niet heeft aangemeld voor de Kultuurkamer, 1946. 1 omslag

220

Bezwaarschrift van enkele beel dhouwers tegen Carasso vanwege zijn artikel over Zadkine in de Kroniek van Kunst en Kultuur in 1953, 1954. 1 stuk

221

Stukken betreffende de jurering van de tentoonstelling in de Keukenhof, 1954. 1 omslag

222

Afschriften van de brief van Carasso aan de N.K.B. waarin hij zijn lidmaatschap opzegt, 1969. 1 omslag

223

Brochure over oorlogsmonumenten, ongedateerd [1946]. 1 stuk

  
  

3.8.3

Overige lidmaatschappen

  

224

Lidmaatschapskaarten van diverse verenigingen, 1932, 1950, 1954, 1961-1962, 1964, 1967. 1 omslag

225

Stukken betreffende de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars, aangesloten bij de Nederlandsche Federatie van Beroepsvereenigingen van Kunstenaars, 1942, 1947, 1961, 1965. 1 omslag

226

Stukken betreffende de Sociëteit De Koepel, 1947-1948, 1951, 1979. 1 omslag

227

Stukken betreffende Dante Alighieri, 1948-1949, 1962-1963. 1 omslag

228

Stukken betreffende de Société Européene de Culture, 1963, 1966, 1968-1969. 1 omslag

229

Stuk betreffende De Kring, 1982. 1 stuk

  
  

3.9

Jan van Eyck Academie

  

230

Stukken betreffende de Jan van Eyck Academie, 1956-1969. 1 omslag

 

N.B. Carasso was professor aan de Jan van Eyck Academie

 

N.B. Zie ook dagboek 1956-1957

  

3.10

Overige stukken

  

231

Catalogus van Fratelli Caselli te Lucca, “fabbricanti di ferri da stucco per ornate e figure in gessa”, met aantekeningen van Carasso, 1916, 1938. 1 omslag

232

Stukken betreffende de onthulling van de plaquette ter nagedachtenis aan Gerrit van der Veen, 1945. 1 omslag

233

Stukken betreffende (de discussie met Mathilde Visser over Joegoslavië en) Triëst en de Franse grens, 1946 en ongedateerd. 1 omslag

234

Stukken betreffende de expositie in IJssalon Gamba te Amsterdam over Italiaanse partizanen, 1948 en ongedateerd. 1 omslag

235

Stukken betreffende “La Squilla”, 1950. 1 omslag

236

Toegangsbewijzen, 1951, 1961-1966, 1968-1969. 1 omslag

237

Stukken betreffende een artikel in de Groene Amsterdammer in 1954 over toerisme in Joegoslavië, 1954. 1 omslag

238

Stukken betreffende een feest in de Zomerdijkstraat, 1954. 1 omslag

239

Stukken betreffende de tentoonstelling “Beeld en Beeldhouwers” (foto’s van beeldhouwers van Louise van der Veen), in Museum Boymans van Beuningen te Rotterdam, 1957. 1 omslag

240

Stukken betreffende de organisatie van een tentoonstelling over Italiaanse beeldhouwkunst in Sonsbeek, 1958 en ongedateerd. 1 omslag

241

Catalogus van Gaignard-Millon, leverancier van beeldhouwmaterialen, met aantekeningen van Carasso, ongedateerd. 1 stuk

242

“Les Amoreux de Peynet”, album met tekeningen, aangevuld met uit de krant geknipte cartoons, ongedateerd. 1 stuk

243

Diverse reproducties van werk van Carasso (reclames en ansichtkaarten), ongedateerd. 1 omslag

  
  

4

DOCUMENTATIE

  

4.1

Documentatie over Carasso

 

N.B. Voor documentatie over afzonderlijke opdrachten en tentoonstellingen, zie de rubrieken 3.1 en 3.2

244

Documentatie over Carasso en zeer aanverwante zaken, 1933-1993 en ongedateerd. 1 pak

245-247

Krantenknipsels over Carasso. 3 banden

245

1933-1957. 1 band

248

Getuigenissen van Mina Formica-Carasso, 1971-1972. 1 omslag

249

Getuigenissen van Italiaanse vrienden en bekenden van Carasso, verzameld door D.G. Carasso, 1971, 1974, 1979. 1 omslag

250

Getuigenissen van vrienden en bekenden over Carasso, verzameld door D.G. Carasso, 1971-1972, 1978, 1980-1984, 1988-1989. 1 omslag

  

4.2

Documentatie verzameld door Carasso

 

N.B. De bibliotheek van Carasso bevindt zich in Museum Beelden aan Zee te Scheveningen.

251

De Vrije Kunstenaar, 1944. 1 stuk

252

Manifest “Aan de Kunstenaars van Nederland”, 1945. 1 stuk

253

De Realist, 1949, 1951. 1 omslag

254

Gegevens over vrienden en bekenden (met alfabetische inhoudsopgave), 1950-1995. 1 omslag

 

N.B. geordend, en deels verzameld, door D.G. Carasso

255

Stukken betreffende boekenbezit van Carasso, 1987, 1990, 2002 en ongedateerd. 1 omslag

256-258

Plakboeken met documentatie over andere kunstenaars, samengesteld door Carasso, ongedateerd. 3 banden

259

Zes schriften met knipsels over beeldhouwkunst, ongedateerd. 1 omslag

260

Documentatie over andere kunstenaars, voornamelijk beeldhouwers (waaronder enkele vrienden en bekenden). 1 omslag

 

N.B. Ongeordend

261-262

Ansichtkaarten van gebouwen, beeldhouwwerken, schilderijen e.d., ongedateerd. 2 pakken

263

Foto’s, knipsels e.d. aanwezig op het prikbord in het atelier van Carasso, ongedateerd. 1 omslag

Bijlage I Alfabetische inhoudsopgave inventarisnummer 1

A

Brief Citta de Aosta, 23 februari 1948
Nieuwjaarswens L. En K. Asselbergs, ongedateerd 

B

Brief Balo…, 8 mei 1949
Brief J.F.L. van Berkel, 1 juli 194?
Brief Alph. Bigot, 15 maart 1947
Nieuwjaarwens Alfredo Biletto, ongedateerd
Nieuwjaarwens kunsthandel M.L. de Boer, 1960
Nieuwjaarwens kunsthandel M.L. de Boer, 1966
Nieuwjaarwens Saskia Bokma, 1966
Nieuwjaarwens Saskia Bokma, ongedateerd
Brief E. Bombieri, 21 november 1946
Brief E. Bombieri, 7 juli 1947
Brief E. Bombieri, 6 januari 1949
Nieuwjaarwens L. Braat, ongedateerd
Nieuwjaarwens Busihausen, niet gedateerd 

C

Nieuwjaarwens L. Cantagallo (kleermaker), 1967
Nieuwjaarwens Marga Carlier, 1966
Brief A. Castuiani, 7 juni 1947
Brief A. Castuiani, 2 maart 1948
Kaart Gallareia del Cavallino, Venezia, ongedateerd
Nieuwjaarwens Mieke Coppens, 1965
Brief R. Coisson, april 1948 

Campigli

Brief, 4 mei 1948
Brief, 21 juni 1948
Brief, 18 december 1948
Ansichtkaart, 1948
Brief, ongedateerd
Brief, ongedateerd
Brief, ongedateerd
Ansichtkaart, ongedateerd
Ansichtkaart, ongedateerd 

D

Nieuwjaarwens Drielsma, ongedateerd
Brief A. Donini, 1950
Brief M. Dussoit, 12 december 1950 

Donsini

Brief, maart 1950
Brief, 4 augustus 1950
Brief, 10 september 1950 

E

Brief W. Van Eck, 19 december 1954
Brief Elseviers Weekblad, 1960
Brief Jan Engelman, 5 december 1947
Nieuwjaarwens Jan van Eyck Academie, 1961
Menu Jan van Eyck Academie, 1961 

F

Brief Fazzini, 28 oktober 1949
Nieuwjaarwens C. Fioretti, ongedateerd
Brief Mina Formica, ongedateerd
Brief Mina Formica, ongedateerd 

G

Nieuwjaarwens Van Gelder, 1961
Nieuwjaarwens P. Geurts, 1966
Nieuwjaarwens P. Geurts, ongedateerd
Brief Ghiringhelli, 12 oktober 1949
Brief Ghiringhelli, 2 november 1949 

H

Nieuwjaarwens d’Hondt, 1967
Nieuwjaarwwens Huysmans, 1961 

Gerard Hordijk

Ansichtkaart, 24 april 1939
Brief, 5 januari 1941
Brief, 23 juli 1941
Brief, 21 maart 1946
Brief, 22 april 1948
Ansichtkaart, 25 augustus 1948
Uitnodiging expositie, 1948
Uitnodiging expositie, 4 november 1950
Nieuwjaarswens, 1968
Brief, ongedateerd
Nieuwjaarswens, ongedateerd
Uitnodiging expositie, ongedateerd 

J

Nieuwjaarwens Nic Jonk, 1967
Nieuwjaarswens Nic Jonk, 1968
Nieuwjaarwens Bronsgieterij Joosten, 1966 

K

Nieuwjaarswens Kalff, 1963
Nieuwjaarwens Kalff, 1966
Brief Kalff, 24 juli 1953
Anischtkaart Kalff, ongedateerd
Nieuwjaarswens Krop, 1968
Ansichtkaart Krop, ongedateerd 

L

Nieuwjaarwens Lemaire, 1966
Nieuwjaarwens ir. Leupen, na 1965
Brief Lou Lichtveld, 17 september 1954
Nieuwjaarwens Lou Lichtveld, 1960 

M

Nieuwjaarswens Madurodam, ongedateerd
Brief Francesco Mestina, ongedateerd 

Marino Marini

Brief, 26 maart 1947
Ansichtkaart, 28 maart 1947
Brief, 5 april 1948
Ansichtkaart, september 1948
Brief, 1 maart 1950
Brief, 31 oktober 1950
Brief, 3 juni 1951
Brief, 5 maart 1965
Ansichtkaart, ongedateerd
Brief, ongedateerd 

Minguzzi

Brief, 13 december 1948
Brief, 16 november 1953
Brief, 12 december 1953
Brief, 5 oktober 1954 

N

Uitnodiging Galleria Narciso, 1960-1961
Brief J.F. Nuboer, 22 juli 1958 

O

Uitnodiging expositie Oepts, 1950
Ansichtkaart fam. van Olphen, 1948 

P

Brief Gastone Panciera, 13 okotber 1947
Brief Gastone Panciera, 4 april 1948
Brief gastone Panciera, 10 december 1948
Ansichtkaart Gastone Panciera, 27 maart 1950
Brief M. Paul, 1967
Brief G. Pitlo, 7 augustus 1949 

Lorenzo Pepe

Brief, 21 januari 1948
Brief, 20 februari 1948
Brief, 20 maart 1948
Brief, 25 maart 1948
Brief, 27 april 1948
Brief, 20 juli 1948
Brief, 28 juli 1948
Brief, 15 okotber 1948
Brief, 30 december 1948
Brief, 4 februari 1949
Brief, 9 april 1949
Brief, 27 augustus 1949
Brief, 18 maart 1949
Brief, 15 december 1949
Nieuwjaarwens 1965
Brief, ongedateerd 

Salvatore Pizzarello

Brief, 21 december 1948
Brief, 11 december 1950
Brief, 2 april 1959
Brief, 15 maart 1969 

R

Nieuwjaarwens Paulus Reinhardt, ongedateerd
Nieuwjaarwens Paulus Reinhardt, ongedateerd
Reclameboodschap naamplatenfebariek REPLATO, ongedateerd
Nieuwjaarwens Leo van Rijn, 1966
Brief W. Rombouts, 1950 

S

Nieuwjaarwens G. Schoffelen, 1960
Nieuwjaarwens G. Schoffelen, ongedateerd
Nieuwjaarwens Leo van Schoffelen, 1965
Nieuwjaarwens G. Serpente, ongedateerd
Brief F. Sieger, 13 februari 1950
Nieuwjaarwens F. Sieger, 1960
Nieuwjaarwens F. Sieger, 1962
Uitnodiging expositie F. Sieger, ongedateerd
Brief Bertus Sondaar, 14 maart 1947
Uitnodiging expositie H.M. van der Spoel, ongedateerd 

T

Brief Guiseppe Tampieri, 11 december 1948 

V

Brief A. Verkroost, 20 november 1949
Ansichtkaart L. Venturi, 15 december 1946
Brief L. Venturi, 19 februari 1947
Brief L. Venturi, 8 januari 1957
Brief G. de Vries, 15 september 1949 

W

Brief H. Wezelaar, 16 maart 1950
Brief V. Willems, 6 december 1940